Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

A co ostatní hodiny?

Volně vybráno z jejich manuálů

 • Zobrazuje se jen počet tahů černého

 • Tahy se počítají jen v režimech Tournament

 • Během hry může být změněn počet tahů jen v režimech Fischer tournament

 • Jestliže se hraje režimem FIDE a má se pokračovat v periodě s bonusem, uděláte to tak, že aktuální časy obou hráčů ručně přenesete do režimu Fischer rapid. Poznamenejte si časy, stiskněte tlačítko On/Off, zvolte režim 23 a zadejte časy a bonus.

 • Tvorba uživatelského režimu: Nejprve zadejte časy levého hráče. Pak zadejte stejné časy pro pravého hráče. To opakujte pro všechny periody.

 • ":" znázorňuje, že čas se zobrazuje v hodinách a minutách, "." znázorňuje, že čas se zobrazuje v minutách a sekundách.

 • Když se na displeji začne zobrazovat trojúhelníček, znamená to, že od tohoto okamžiku hráči dostávají extra čas.

 • V případě nesprávně funkce odpojte a znovu připojte baterie.


 • Pouze jeden uživatelský režim

 • Maximálně tři časové kontroly

 • Handicap lze zvolit jen u režimů s jednou časovou kontrolou.

 • Není-li reakce na stisk hráčského tlačítka, zkontrolujte, zda soupeř nedrží stisknuté své hráčské tlačítko.

 • Obecně je doporučováno, abyste nenařizovali plný hrací čas a maximální časovou bonifikaci pro oba hráče, obzvláště použijete-li časování podle Bronsteina nebo časovou možnost Bonus timer. Všimněte si, že jakmile tak učiníte, pouze na levém displeji se Vám ukáže časová možnost Bronstein nebo Bonus timer po výběru User.

 • Počítače se občas zablokují vlivem statické elektřiny nebo jiného rušení. Jestliže to nastane, přeinstalujte baterie a vsuňte kancelářskou sponku do otvoru ACL na více než jednu sekundu. Tím se vymaže paměť včetně uživatelského režimu...


 • Zapnutím hodin bez stisknutých hráčských tlačítek zpřístupníte režimy 1 až 4, zapnutím se stisknutým levým hráčským tlačítkem zpřístupníte režimy 5 až 8 atd.

 • 70 režimů je příliš na zapamatování podle čísel. Proto se používají zkratky, např. CH-F1, CH-F2, CH-A1 a podobně. GO-J1 a AD-1 jsou zkratky pro režimy 7 a 8. Zkratky se zobrazují na hlavních (pouze číselných displejích), po dvou, každá na jednom displeji.

 • 70 režimů neznamená 70 různých hracích režimů. Základních režimů je méně, liší se různými formáty zobrazení.

 • Režimy PR-C2, PR-C2A a PR-C2B jsou podobné jako PR-C1, PR-C1A a PR-C1B, ale mají navíc počítadlo tahů.

 • Proč je potřeba manuál o 65 stránkách? Hodiny mají hodně funkcí. Řešením by bylo některé funkce vypustit, ale uživatelé by je pravděpodobně vyžadovali, a tak bychom byli zpět, kde jsme začali.


Naproti tomu LISA...


Informace a objednávky: infolisacz