Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Proč elektronické hodiny LISA?

Běžné hodiny

Běžné typy elektronických hodin dostupných od zahraničních výrobců vesměs splňují tři požadavky:

  • umožňují zvolit režim hry výběrem z několika pevných možností
  • umožňují definovat vlastní (uživatelský) režim hry
  • umožňují změnit čas během partie

Navzájem se od sebe do určité míry liší, ale často mívají kromě omezených možností ještě jednu vlastnost obdobnou: vše je podřízeno snaze o minimalizaci ceny, mnohdy na úkor funkčnosti. Technické vybavení je okleštěno na nejnutnější minimum, použité prvky jsou omezené - pro zobrazování (displeje) a nastavování (tlačítka), nebo úplně chybějící (trvalá paměť, světelná a akustická signalizace, …). Někteří výrobci dokonce volí "čínský" přístup: důraz převážně na vnější vzhled, použití součástek a technologie na hranici únosnosti ("papírový" plošný spoj, tlačítka z vodivé gumy, …) - "přečkat" záruku, pak při první poruše vyhodit - oprava je dražší než náklady na nový kus...

Výsledkem je:
  • I ta nejjednodušší funkce, tj. vlastní hra, kdy soupeři pouze vzájemně přepínají hráčská tlačítka a sledují probíhající čas, je uspokojivá jen s výhradami: nepřehledné zkrácené zobrazování (hodiny a minuty se mohou plést s minutami a sekundami, není vidět průběh extra času, špatná orientace hráčů, …)

  • Jakékoli manipulace s hodinami mimo vlastní hru jsou neúnosně komplikované a nepřehledné. Na vytvoření uživatelského režimu běžných hodin je nejvhodnější elektroinženýr s praxí, typický školený rozhodčí má velké problémy. Je-li potřeba nastavit uživatelský režim s více periodami a s bonusem, obsluha si připadá jako u orloje, kdy se v nějakých okéncích střídavě a opakovaně objevují nějaké blikající údaje, přičemž je velice náročné udržet si přehled o tom, jaký údaj se právě nastavuje.

  • Ještě větší problémy má obsluha v situaci, kdy na hodinách musí změnit čas během partie. Nejen, že to je nepřehledné, komplikované a hrozí riziko chyby, ale zde navíc (umocněno spěchem a nervozitou) může být zdlouhavou manipulací značně ovlivněn další průběh hry.

  • na výběr je málo režimů, režimy jsou zastaralé

  • žádné funkce navíc

Jak se projeví nedostatečná vybavenost hodin...

Naproti tomu LISA

LISA umožňuje prakticky téměř vše, co si jen mohou hráči i rozhodčí přát.

Má i funkce, které předcházejí svou dobu: možnost hracích režimů, které jsou sice výhodné, ale nebyly dosud požadovány proto, že je stávající hodiny nebyly schopné provozovat.

Poskytuje i informace, které by rozhodčí jinak těžko získával, zejména, nebyl-li v příslušné době u příslušné partie přítomen. To je zvlášť cenné v časových tísních, které typicky nastávají u více partií ve stejnou dobu.

Možnosti takto inteligentních hodin při troše "štěstí" a "vůle" mohou nalézt i oficiální využití u FIDE v podobě nových hracích režimů, přizpůsobení pravidel pro větší oporu rozhodčímu při využití údajů z hodin (např. pravidlo o překročení času po nemožném tahu soupeře nebo "současné" překročení času obou hráčů) apod.


LISA přebírá v co největší míře výhodné vlastnosti mechanických hodin (např. čas se spouští hráčským tlačítkem černého), a pokud je to možné, ještě je vylepšuje (rychlé a pohodlné zastavení velkým středním tlačítkem Stop namísto aretace pákového mechanismu na zadní stěně Jantaru nebo ruční vyvažování mrtvé polohy u Garde, volitelné tikání, ...).

Protože po digitálních hodinách se požadují mnohé funkce navíc (např. evidence počtu tahů pro automatizované přidání času v nové časové kontrole), znamená to, že hráči si nemohou dovolit v některých situacích reagovat tak, jak byli zvyklí. Přesto k těmto chybám dochází: zažitým reflexům se někdy nelze ubránit (co nejrychlejší přepnutí hodin po nemožném tahu soupeře nebo po neúmyslném přepnutí hodin hráčem u sousední šachovnice,...). LISA na tyto hráčské návyky bere maximální zřetel, a na takto vzniklé nekorektní situace (které jsou u ostatních digitálních hodin noční můrou rozhodčích) má (kromě obecného rychlého a přehledného nástroje) navíc i okamžitě dostupné automatizované korekční funkce.


Podrobnosti ...


U jiných hodin LISA
Běžná změna
(vrácení času i tahu, přidání nebo ubrání tahu)
Hodiny se musí se zastavit. Zdlouhavé posloupnosti stisků tlačítek, nepřehledné zobrazování. Po "dvojhmatu" (bez zastavení času) se okamžitě pokračuje ve hře
Neoprávněná reklamace Tužka, papír, případně kalkukačka. Vypočte se, kolik času se má odebrat, pak dlouhé posloupnosti stisků tlačítek... "Dvojhmat" - nabídka nových časů (jsou vidět i původní) - jedním tlačítkem se potvrdí
Pozdní nástup družstva Po čtvthodinovém opoždění se srovnatelně dlouho posouvají osmery hodiny (pokud se to vůbec podaří bez psychické újmy) Rozhodčí "projde" podél řady stolů

Informace a objednávky: infolisacz