Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Hrací režimy

Funkce související s režimy...

 • Všechny typy režimů hry, stovky možností na výběr, desítky až stovky uživatelských režimů
 • Libovolný počet (až 99) na sobě nezávislých časových kontrol
 • Tradiční režimy
  • Blitz
  • Rapid
  • Turnajový šach
  • Klasické režimy - s opakováním poslední periody (nejen druhé)
 • Bonusové režimy - všechny typy:
  • Fischer - nevyčerpaná část bonusu se přenáší do hlavního času
  • Bronstein - nevyčerpaná část bonusu se nepřenáší do hlavního času
   • Add before - bonus přidělován před tahem
   • Add after - bonus přidělován po tahu

   Možné všechny kombinace: Fischer Before, Fischer After, Bronstein Before i Bronstein After

   U všech uživatelských režimů může být bonus přidělován až v závěrečné fázi poslední periody partie. Tento časový limit lze nastavit libovolně a nezávisle na ostatních parametrech režimu.

   Možný různý bonus v různých časových kontrolách

  • Tempo FIDE 2000, FIDE 2001 i  FIDE 2002
  • Režimy pro trénink a zábavu - gong, přesýpací hodiny…

  Uživatelské režimy

  LISA má dva typy hracích režimů:

  • Pevné režimy - jsou vytvořeny výrobcem. Nejdou změnit jinak, než provedením upgrade. Jediné, co u pevných režimů může nastavit uživatel, je způsob přidělování bonusu (u všech bonusových režimů lze volit libovolně).
  • Uživatelské režimy - vytvořené uživatelem podle jeho potřeb. Vše lze zadat libovolně: typ hry (včetně Gong apod.), počet časových kontrol, časy, bonusy a způsob jejich přidělování. Uživatelským režimům se zadávají i libovolná jména!

  Handicap

  Všechny uživatelské režimy dovolují každému z hráčů zadat jiné časy. Nastavení může být libovolné (včetně odlišného bonusu) a může být jiné v každé periodě (časové kontrole).

  Handicap je jediný případ, kdy je při tvorbě uživatelského režimu nutné zadávat časové údaje pro každého z hráčů. Pokud uživatel výslovně neuvede, že si přeje handicap, není obtěžován dvojím zadáváním stejných údajů.

  Orientace v množství režimů


  Informace a objednávky: infolisacz