Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Bonusové režimy

K čemu jsou dobré bonusové režimy...

Přidělování bonusu

Přidělování bonusu je možné dvojím způsobem:

  • Fischer - nevyčerpaná část bonusu se přenáší do hlavního času
  • Bronstein - nevyčerpaná část bonusu se nepřenáší do hlavního času

    Příklad pro hru s bonusem 30 s/tah:

    • Hráč provedl tah po 20 s. Tedy ze svého bonusu nevyčerpal 10 s. Když se hraje Fischerovým způsobem, připočítá se hráči těchto 10 s do hlavního času (a může je v budoucnosti kdykoliv využít); když se hraje Bronsteinovým, hráči se hlavní čas nezmění a nevyužitých 10 s se nenávratně ztratí.

    • Hráč provedl tah po 45 s. Tedy vyčerpal celý svůj bonus, a z hlavního času mu ubude 15 s. V tomto případě je výsledný čas stejný, ať se hraje Fischerovým nebo Bronsteinovým způsobem.

Další rozlišení je podle toho, kdy se bonus přiděluje:

  • před tahem (add before) - bonus přidělován na provedení tahu, t.j. po stisknutí soupeřova tlačítka

  • po tahu (add after) - bonus přidělován za provedení tahu, t.j. po stisknutí vlastního tlačítka

Tedy existují čtyři kombinace přidělování bonusu: Fischer before, Bronstein before, Fischer after a Bronstein after. LISA dovoluje u každého bonusového režimu nastavit libovolnou z těchto možností.

Režim Bronstein Add before je ze všech čtyř kombinací zřejmě nejvhodnější - je přirozené, když se bonus přiděluje před tahem (je to čas určený na tah, není to dodatečná odměna za provedení tahu nebo za to, že jsme ještě nedostali mat), a plní hlavní poslání bonusu (zabránění neřešitelné časové tísně), přičemž nepodporuje "nesportovní" protahování partie v situaci, kdy si soupeř např. v dámské koncovce rychlou sérií vyčkávacích tahů "napumpuje" hodiny a potom se zamýšlí, jak realizovat nepatrnou (nebo žádnou) poziční výhodu, zatímco všechny ostatní partie už skončily a zdržuje se další kolo turnaje.


Zobrazování průběhu extra času

Zobrazování průběhu extra času v turnajových režimech s bonusem je pro hráče na tahu velice důležité. Hráči rozhodně není jedno, zda ještě přemýšlí v přiděleném extra čase, nebo mu již ubývá hlavní čas.

Žádné z běžných hodin průběh extra času nezobrazují (nemají na čem). Při přidělení bonusu se pouze v příslušném okamžiku skokově změní hodnota na hráčském displeji. Tedy nejen, že hráči jsou pak ochuzeni o podstatné informace (a velmistři si stěžují na nové hrací režimy), ale je z principu nedostupný režim Bronstein Add before.

LISA zobrazuje ve všech bonusových režimech nejen "zda ještě může", ale i "jak dlouho ještě může" hráč přemýšlet na čas přidělený na tah. Výrobce považuje tuto vlastnost za tak důležitou, že průběh extra času zobrazuje LISA dokonce dvěma způsoby současně - číselně i graficky. LISA poskytuje hráčům dokonalou orientaci potřebnou pro hospodaření s časem.


Bonus v různých časových kontrolách

LISA umožňuje v různých periodách různý bonus. Je vhodné, aby se hra zrychlovala hlavně na konci (aby co nejdéle o výsledku partie rozhodovala pozice). K tomu je odstupňovaně zkrácený bonus v po sobě následujících časových kontrolách ten nejvhodnější prostředek. Takové režimy se ovšem nepožadují, protože dosavadní hodiny je nejsou schopné provozovat.


Informace a objednávky: infolisacz