Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Funkce

Barevná signalizace

Barevná signalizace (LED) stavu hodin a hráče na tahu:
 • Obě LED oranžové - zahájení partie, čas stojí. Čeká se, až černý spustí soupeři hodiny.
 • Zelená LED - čas běží, hráč je na tahu
 • Oranžová LED - čas stojí, hráč je na tahu. Čeká se např. na proměnu chybějící figury, nebo rozhodčí dokončil úpravu časů, počtu tahů apod. Může se okamžitě pokračovat ve hře.
 • Žádná LED - nehraje se, probíhá nastavování hodin před začátkem partie, např. volba hracího režimu, nebo rozhodčí provádí úpravu časů, počtu tahů apod. Ve hře se může pokračovat až po opuštění menu.

Zobrazení

 • Časy - aktuální časy jsou vidět vždy celé (hodiny, minuty i sekundy). Po překročení času se zobrazuje narůstající uplynulý čas. Při oboustranném překročení je vidět, kdo čas překročil první.
 • Extra čas - průběh se zobrazuje ve všech bonusových režimech, a to dvěma způsoby: číselně, a pro lepší orientaci i sloupcovým grafem. Umožňuje optimální kontrolu hospodaření s extra časem.
 • Počet odehraných tahů - na požádání se zobrazí počty tahů obou hráčů a označí se hráč na tahu
 • Změny během partie: v celém průběhu (i po dokončení) úprav časů, počtu tahů atd. jsou neustále vidět nové i původní časy obou hráčů. Změny je pak možné potvrdit, nebo se vrátit k původním hodnotám. Ještě po potvrzení jsou vidět a mohou být obnoveny původní hodnoty.

Hrací režimy

 • Hrací režimy: stovky režimů všech typů, desítky až stovky uživatelských režimů
  • Volba režimu: režimy se z knihovny vybírají dvoustupňově - nejprve jedna ze šestnácti skupin a pak konkrétní režim. Vše se řídí podle jmen.   Podrobnosti ...
  • Prohlížení režimu - zvolený režim je možné podrobně si prohlédnout. Všechny potřebné údaje se zobrazují slovně. Při prohlížení nejdou údaje měnit.
  • Vytvoření režimu - uživatelský režim lze vytvořit nebo přepsat. Vše se zobrazuje stejně názorně jako při prohlížení režimu.
  • Zrušení režimu - existující uživatelský režim lze zrušit
  • Ověření správnosti zvoleného režimu - před zahájením hry, při přerušení i během hry je možné okamžitě zkontrolovat, zda se hraje požadovaným režimem včetně způsobu přidělování bonusu. Je možné zobrazit jméno režimu i příslušné skupiny a jednoznačný kód ("číslo režimu").
 • Handicap: časové limity obou hráčů se mohou libovolně lišit, a to ve všech časových kontrolách a včetně bonusu

 • Oblíbený režim: nastaví se vždy po zapnutí hodin. Lze kdykoli změnit.

Změny v průběhu partie

Vše lze rychle a jednoduše ručně změnit (počet tahů, hráč na tahu, pořadí časové kontroly a všechny časy včetně extra času)

Navíc všechny typické situace lze okamžitě vyřešit automatizovaně:
 • Vrácení tahu soupeře: bez zastavení hodin je možné okamžitě vrátit tah a obnovit čas (např. po nemožném tahu)
 • Úprava počtu tahů po chybě: okamžitá korekce počtu tahů beze změny časů po nesprávném ovládání hodin hráči:
  • Změna hráče na tahu beze změny časů
  • Přičtení/odečtení půltahu beze změny časů
  Tímto „zrychleným způsobem“ se po zastavení času dají napravit typické chyby ovládání hodin, které při hře vznikají:
  • Nesprávné zahájení hry (hodiny nespustil černý):
  • Odečtení dvojice půltahů - např. po chybné reakci na nemožný tah (pouhé přepnutí hodin namísto vrácení tahu soupeře)
  • Přičtení dvojice půltahů - např., když hráč po tahu nepřepnul hodiny a soupeř pokračoval svým tahem
 • Penalizace
  • Nemožný tah - po tahu proti pravidlům lze automatizovaně přidat soupeři dvě minuty (pravidla FIDE, čl. 7.4)
  • Neopravněná reklamace - soupeři lze automatizovaně přidat tři minuty a provinilému hráči určitý čas odebrat - podle toho, kolik času mu zbývá (pravidla FIDE, čl. 9.5)
  V obou případech penalizace se upravený čas nabídne k odsouhlasení, přičemž jsou vidět i původní časy.
 • Opožděné nastoupení družstva - jestliže jedno nebo obě družstva nenastoupí včas a je potřeba zkrátit časové limity, nevyžaduje LISA ruční úpravu, ale má pro to specializovanou, okamžitě dostupnou funkci.

Informace a objednávky: infolisacz