Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Jak se projeví technická vybavenost?

Zobrazení

Běžné hodiny mají pouze dva hráčské displeje, v naprosté většině jen čtyřmístné. Při hře není vidět celý čas, ale jen buď hodiny a minuty, nebo minuty a sekundy. Formát závisí na čase a rozpozná se podle tečky nebo dvojtečky!

LISA: vždy jsou vidět současně všechny potřebné údaje: hodiny, minuty i sekundy obou hráčů, extra čas i aktuální perioda (pořadí časové kontroly). Pro dokonalou orientaci je formát zobrazení pevný (vše se zobrazuje ve všech situacích stejně, stále na stejných místech). Na hlavních displejích se kromě času nezobrazují žádné další údaje - hráči nejsou rozptylováni, stačí jim letmý pohled.

Průběh extra času u turnajových režimů je pro hráče na tahu velmi zajímavý údaj (hospodaření s časem na daný tah), v režimu Bronstein je jeho zajímavost zásadní (zda hráč může jěště přemýšlet "zadarmo"). Běžné hodiny nebývají schopny zobrazovat průběh extra času vůbec, LISA extra čas zobrazuje číselně i graficky! Hráč má dokonalý přehled nejen, "zda" ještě může, ale i "jak dlouho" ještě může přemýšlet na čas přidělený na daný tah.

I při nastavování se u běžných hodin musí vystačit se zobrazováním pouze na těchto krátkých displejích. Lisa má displeje šestimístné, a navíc třetí, alfanumerický, který s uživatelem komunikuje slovně! K dispozici jsou i jazykové verze.


Ovládací tlačítka

Běžné hodiny mívají kromě dvou hráčských tlačítek typicky už jen další tři, což je pro pohodlné nastavování málo. I u hodin, které mají tlačítek více, jdou nastavované údaje měnit typicky pouze jedním směrem (vzestupně), po jednotlivých cifrách.

Mnohé běžné hodiny nemají hráčská tlačítka, ale dvouramennou páku nebo dvojici spřažených přepínačů (stiskem jednoho se mechanicky uvolní druhé). Nevýhody jsou evidentní: mechanický prvek může být příčinou nespolehlivosti, často je i příliš hlučný (zvuková kulisa v hrací místnosti pak připomíná klempířskou provozovnu), umožňuje většinou pouze dvě polohy, při započetí nové hry závisí na poloze (neintuitivní a nelogické), hráč má možnost nenechat soupeři přepnout hodiny.

LISA má hráčská tlačítka nezávislá. Funkce těchto dvou základních tlačítek (černé barvy) je během hry podpořena ještě dalším, výrazným červeným tlačítkem Stop umístěným uprostřed mezi hráčskými (dostupné oběma soupeřům stejně). Slouží k rychlému zastavení obou hodin a vykonává i další užitečné akce.

Tlačítek je celkem sedm, což umožňuje (ve spolupráci s alfanumerickým displejem) zcela jiný přístup k ovládání - pomocí menu. To je pro obsluhu velmi výhodné - názorné a přehledné. Menu obsluhu navádí, takže většinu funkcí lze realizovat intuitivně, s trochou nadsázky se dá říci, že i bez návodu a bez natištěné tabulky na spodním krytu hodin. I šachista, který nemá k technice vztah, se obsluze snadno naučí (podobně jako u mobilního telefonu). Nastavované údaje se mění vždy jako celek, ne po jednotlivěch cifrách. Jdou měnit oběma směry, s přetečením i podtečením. To značně urychluje nastavování: rychlým automatickým opakováním se "dojede" zhruba na požadovanou hodnotu (nevadí "přejetí"), a pak se dostaví přesná hodnota. Takto jdou zadávat nejen číselné hodnoty, ale i písmena a speciální znaky (např. pro jména uživatelských režimů). Ovládání je vždy jednotné: údaj, který se dá právě měnit, bliká. Mění se vždy tlačítky + (vzestupně) a - (sestupně). Přechod na další položku s ponecháním původní hodnoty stávající položky (i po její předchozí změně) se dosáhne klávesou Escape, změna hodnoty a přechod na další položku klávesou Enter. Názornosti napomáhá i barva tlačítek, které odpovídá charakteru příslušných základních činností: černá tlačítka potvrzují akce, červená akce ruší, šedá slouží ke změně dat nebo přechodu na další položku. Funkce tlačítek je intuitivní a v co největší míře bere ohled na návyky hráčů zvyklých používat mechanické hodiny. S výhodou se využívá i dlouhý stisk tlačítka (po dobu asi 4 s) pro některé důležité akce, např. dlouhěm stiskem tlačítka Stop se za všech okolností ukončí stávající partie a připraví se zahájení nové, dlouhý stisk Escape se využívá  pro návrat z kterékoli úrovně menu na nejvyšší úroveň.


Světelná signalizace

Dvě luminiscenční diody (LED) dvoubarevně indikují, zda hodiny stojí nebo běží, kdo je na tahu, může-li se ihned pokračovat ve hře apod. Signalizace je viditelná i zdálky a ze všech směrů (LED jsou umístěny na horní stěně, ne na přední).

Hodiny s "pákou" nebo se spřaženými přepínači nemívají indikační LED, a hráč na tahu je indikován polohou přepínačů. (Výrobce tím sníží výrobní náklady a proudovou spotřebu hodin.) Ale páka nebo spřažené přepínače spolu s absencí LED znamenají další podstatné ochuzení možností nejen ovládání, ale i signalizace.

Podrobnosti ...

Informace a objednávky: infolisacz