Logo Liptel

Šachové hodiny LISA

  Home  |  Základní vlastnosti  |  Technické vybavení  |  Hrací režimy  |  Funkce  |  Perspektiva  |  Reference  |  Výrobce

Orientace v režimech

Orientace v množství režimů

Každý hrací režim má své jméno (16 znaků). Pro snadnou orientaci jsou režimy uspořádány do šestnácti skupin, které jsou rovněž pojmenovány. Jména názorně vyjadřují charakter skupiny (horní řádek) i režimu (dolní řádek), např.:
     Blitz      
     5 min      
  Rapid bonus   
 20 min+5s/move 
Tournament bonus
   FIDE 2001    
Skupiny, v nichž jsou pouze uživatelské režimy, se dají pojmenovat libovolně. Pořadatel si může např. vytvořit skupinu režimů pro svůj turnaj hraný systémem K.O. a v ní vlastní režimy, jako:
XY Cup Brno 2003
30 min + 5s/move
XY Cup Brno 2003
 4 min+2s/move  
XY Cup Brno 2003
5/4min + 2s/move
Dalším příkladem může být vytvoření skupiny kavárenských režimů s režimy, jako:
Kavarna U Novaku
5/2 min s flekem

Co je "uvnitř režimu"?

Parametry každého režimu je možné si podrobně a pohodlně prohlédnout. Na požádání se vypíše postupně několik obrazovek s detailním a názorným popisem. Údaje nejdou (nechtěně) přepsat.

Příklad pro režim FIDE 2001:
Tournament bonus
   FIDE 2001    
                
 Bez handicapu  
Normalni rezim  
Pocet period: 2 
     Bonus      
  Fischer pred  
P1  40 tahu     
1:15:00+30s     
P2  guillotine  
0:15:00+30s     
Příklad pro uživatelský režim bleskové partie s handicapem 5min na 3min bez bonusu, nastavený jako oblíbený režim (favorit):
     Blitz      
 5 min / 3 min  
 Uziv. Favorit  
    Handicap    
Normalni rezim  
Pocet period: 1 
   Bez bonusu   
                
‹P1  guillotine 
0:05:00         
›P1  guillotine 
0:03:00         

Vytvoření uživatelského režimu

Stejně přehledná je i tvorba nového režimu. Formát zobrazení po jednotlivých obrazovkách je stejný jako při prohlížení, navíc lze údaje měnit. Právě nastavovaný parametr bliká.


Informace a objednávky: infolisacz